Informácie pre jazdcov / Information for Riders

Ahojte vážení jazdci,

na tejto stránke by ste mali nájsť všetky potrebné informácie ohľadom Vašej účasti na letnej edícii akcie Big Air v meste 2019 v termíne 7. až 9. júna. Platí pre SNB aj SKI, ak nie je uvedené inak.

Kontaktná osoba číslo jedna pre všetkých jazdcov je Sára Belová – sara(zavináč)bigairvmeste.sk.

Nosenie prilby je povinné pre všetkých jazdcov počas jazdenia v rámci súťažnej časti aj mimo nej! (viď pravidlá)

Registrácia

Rozdelenie do skupín

 • všetci jazdci dokopy (SNB + SKI) budú náhodne rozdelení do dvoch rovnako veľkých alebo približne rovnako veľkých (+/- 1 jazdec) kvalifikačných skupín (GROUP 1 a GROUP 2). Počty SNB a SKI jazdcov v jednotlivých skupinách bude zastúpený rovnako alebo takmer rovnako (+/- 1 jazdec)

Tréning

 • v piatok 7. júna od 15:00 do 19:30
 • Big Air snowboard a freeski cash for trick od 20:30 do 21:30
 • v sobotu 8. júna od 11:00 do 15:00
 • kvalifikácia od 15:00 do 18:00
 • finále od 19:00 do 20:00

Prezentácia a štartovné

Hodnotenie

 • systém hodnotenia bude prezentovaný na Riders Meetingu v piatok 7. 6. 2019 od 19:30 do 20:30
 • rozhodcovia budú traja pre freeski súťaž  a traja pre snowboard súťaž
 • kategórie žien budú otvorené v prípade minimálne troch prezentovaných jazdcov v danej disciplíne.

Ceny a Prizemoney

Riders Service

 • v cene štartovného má jazdec od organizátorov BAvm ako vždy zabezpečenú teplú stravu v piatok aj v sobotu (fajné polievky), Red Bull, pitný režim, snack a maximálne pohodlie, aké bude v našich silách zabezpečiť 🙂

Doprava

 • vo výnimočných prípadoch pomáhame zahraničným jazdcom s dopravou z letiska. Pre ostatných jazdcov odporúčame infosekciu DOPRAVA tu alebo využitie FB skupiny Spolujazda na BAvm tu.

Ubytovanie

 • Ubytovanie pre jazdcov automaticky nezabezpečujeme, v špeciálnych prípadoch jazdcom s ubytovaním pomáhame, najmä jazdcom z ďaleka a tým, čo nám pomáhajú pri organizácií.
 • Linky na väčšinu ubytovacích zariadení nájdete tu.

Kontakty

Kontaktná osoba číslo jedna pre všetkých jazdcov je Sára Belová – sara(zavináč)bigairvmeste.sk. V prípade otázok môžete písať mail aj na info@bigairvmeste.sk alebo sa pridaj do skupiny pre BAVM jazdcov na Facebooku tu.

Zmena informácií uvedených na tejto stránke a na ostatných podstránkach bavm.sk je vyhradená.

Greetings dear riders,

on this page you should find all important information about successful participation on our beloved event called Big Air v meste (FYI “v meste” means “in town”) which will be held from 7th to 9th June 2019. All information here is valid for both SNB and SKI unless explicitly stated otherwise.

The contact person number 1 for all riders is Sara Belova – sara(at)bigairvmeste.sk

Wearing helmet is obligatory for all riders at all times during riding either in or off the competition. (see rules)

Registration

Qualification Groups

 • all riders will be randomly selected to 2 qualification groups (GROUP 1 and GROUP 2) where SKI and SNB riders will be mixed in equal or almost equal proportions. The two groups will be equally or almost equally big (+/- 1 rider).

Training

 • Official training will start on Friday, June 7th at 3 pm until 7:30 pm

 • Big Air snowboard and freeski cash for a trick from 8:30 pm until 9:30 pm

 • Training on Saturday, June 8th from 11 am until 3 pm

 • A qualification from 3 pm until 6 pm

 • Finals from 7 pm until 8 pm

Riders Office & Registration Fee

 • personal presentation of riders = payment of registration fee, signing of at-your-own-risk consent / submission of Informed Consent of Parents/Legal Guardian for underage riders is possible on Friday 7th June form 15:00 to 19:00 or in special case after a writen notice to sara(at)bigairvmeste.sk latest until 10:30 am on Saturday 8th. In both cases the place, the place is the Riders Office at Katarína Pool Kremnica.
 • Registration fee is
 • 25€

Judging

 • judging system and rules will be presented at the Riders Meeting on Friday 7. 6. at 5:30 pm in Riders Office
 • there will be 3 judges for FREESKI and 3 judges for SNOWBOARD competition
 • overall points will be used for ranking in these categories:
 • women categories will be open only if there are minimal of 3 presented riders for the respective discipline.

Prizes and Prizemoney

Riders Service

 • within the registration fee the organizers provide warm meal (a delicious soup) on both days, Red Bull, snacks and as best chill as possible to have 🙂

Travel

 • in special cases, we help foreign riders from afar with logistics from airports (Vienna and Bratislava). For all other riders, we recommend to see the info section DOPRAVA and make use of our Facebook Group with supply and demand of shared rides to and from Kremnica here.

Accomodation

Contacts

Changes in the information provided on this site or other pages of www.bavm.sk is reserved.

  Jägermeister
  STAVITRANS
  STEFE